Biografin över Marcus Ehrenpreis, överrabbin i Stockholm, är full av kunskaper.