Catia Hultquist: Kvinnorna får skulden när maktbalansen förändras.