Alida Bremer: Så ersätter Handke etablerade fakta med en alternativ sanning.