Psykologen Björn Hedensjö om psykoanalysens roll i sjukvården.