Osmanska sändebudet Saids rapport från 1700-talets Stockholm kan ha varit del av ett inrikespolitiskt spel.