”Det finns ingen ny nationell eller nationalistisk författargeneration.”