”Dansen” hotad när huset Artisten ska rivas • Konstnärens barnbarn: ”Tragiskt.”