Per Svensson: Handlar om vikten av att hålla modet uppe.