”Fabrik” är en utställning om bruksortens industriarv.