Regeringen tar fram en 10-årsplan för Sveriges plats på internationella kulturscenen.