Stadsteatern och Dramaten flyttar ut. DN undersöker platsens betydelse för teatern.