”Ur världen” är Eva Runefelts trettonde bok sedan debuten 1975. Många dikter kretsar kring döden eller relationen mellan människa och djur.