DN avslöjar: Dramatens ledning fick varningar om arbetsmiljön i interna rapporter.