Finlandssvenska författaren lyfter sina korta betraktelser till en existentiell nivå.