Tekniska museet ska återbetala 9,7 miljoner till Skatteverket.