Malin Hellkvist Sellén återvänder till Dansens hus – vänder upp och ned på dansbandskulturen.