Tv-revolutionen har banat vägen för nya spännande röster, menar Lisa Langseth.