Följ med skådespelaren Claes Månsson till platsen som formade hans liv.