Stadsteaterns uppsättning av socialrealistiska ”En droppe honung” saknar teatermagi.