Inger Ekdahls optiska måleri är aktuellt på nya konsthallen Mint.