Diktatorer kommer gärna dragande med kultur i stärkande syfte. I ”Toner och terror” undersöker Anders Carlberg musikens roll i propagandans…