Tone Schunnesson problematiserar frågan om värde. Ekonomiskt, sexuellt, kulturellt.