Johan Croneman: Som arbetsmetod i hans bransch är det genialt.