I dagarna har en konspirationsteori som redan skördat många människoliv sanktionerats och legitimerats av Sverigedemokraterna. Forskaren Tobias Hübinette skriver om hur föreställningen om ”folkutbytet” vunnit mark under det senaste årtiondet.