Anna-Lena Laurén: ”Tintin i Sovjet” träffade helt rätt i skildringen av bolsjevismen.