Medicinhistoriker: Människans reaktion på farsoter har varit i stort sett samma genom historien.