Den finlandssvenska författarens ger ut ny brevsamling.