Det enda vi kan vänta oss i den nya romanen är det oväntade, skriver Ingrid Elam.