Micaela Favilla utnyttjar skickligt vardagslivets alla skräcksituationer.