Fredrik Strage: På en tysk bodyfestival syns subkulturens dilemma – bevara eller utveckla?