Ingalill Mosander får inte fortsätta sin medverkan i programmet.