Utredningen om framtida finansiering av public service har föreslagit att dagens licensavgift ersätts med en skatt. SVT är positivt, men SR säger nej.