Grön omställning är möjlig – men kan inte lämnas i händerna på investerare.