SR Drama har fängslat publiken och utvecklat ljuddramatiken, skriver cheferna.