Listan ska bli modernare, bland annat genom att publikmätningen tas bort.