Statens maritima och transporthistoriska museer och Vasamuseeet har dokumenterat vrak som är en del av det ukrainska kulturarvet, skriver…