Svenska institutet minskar stödet till lärare och institutioner som bedriver undervisning i svenska i utlandet.