Human rights watch: Medveten strategi för att projicera en mer modern och öppen bild av Saudiarabien.