När krisen slår ner i den krets som ska bevara och vårda det svenska språket når ordstriderna en extraordinär nivå. DN Kultur sammanfattar Svenska Akademiens sämsta halvår sedan 1786 med några minnesvärda citat och bilder.