Hyrestvisten med Stockholms stad får en ny vändning.