De visar inte några tecken på att ducka eller ens vika undan med blicken.