Publiken hittade tillbaka i sommar – samma nivå som 2019.