Havet står i fokus för Louisianas nästa stora utställning i höst och vinter. Utställningen kommer att uppta hela det danska konstmuseets sydöstra flygel och innehåller verk av såväl samtida som historiska konstnärer.