Moment Group varnar för att företaget kan gå i konkurs innan halloween.