Sveriges författarförbund: Gör läsaren till en vara och kapar förmedlingen av samtal.