Borgarrådet Jonas Naddebo (C) om hur innerstaden ska hållas kulturellt vital.