Verken saknar påtaglig mening – men Sophie Totties linjespel sprider ett lugn.