I sin nya roman låter Stewe Claeson den stoiske filosofen Seneca föra ordet i en hemsk tid.