Richard Swartz följde det dramatiska förloppet med egna ögon.