”Volga och inre Ryssland” undersöker den undflyende frågan om vad det ryska består i.